Q4U - Quality 4 You - Οι Άνθρωποί Μας

Ορυχείο Κίσσηρης Ορυχείο Κίσσηρης

Ταινιόδρομος φόρτωσης, Γυαλί Νισύρου

Ορυχείο Μπεντονίτη Ορυχείο Μπεντονίτη

Αγία Ειρήνη Μήλου

Σκάλα Φόρτωσης Γύψου Σκάλα Φόρτωσης Γύψου

Αλτσί Λασιθίου

Μεταλλείο Βωξίτη Μεταλλείο Βωξίτη

Υπόγεια εξόρυξη, Ιτέα, 1978

Λατομείο Αδρανών Υλικών Λατομείο Αδρανών Υλικών

Χρύσαφα Λακωνίας

Μονάδα Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ Μονάδα Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ

Κινητός Σπαστήρας

Αρχική > Εταιρεία > Οι Άνθρωποί Μας

Οι Άνθρωποί Μας

Τα στελέχη και οι συνεργάτες της εταιρείας, διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία έχοντας εργαστεί επί μακρόν τόσο στην παραγωγή, όσο και στον μελετητικό/συμβουλευτικό κλάδο.

Το βασικό ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας περιλαμβάνει στελέχη διαφόρων ειδικοτήτων με εξειδίκευση στο πεδίο δραστηριότητας του καθενός. Επίσης η εταιρεία διατηρεί δίκτυο μόνιμων συνεργατών, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κατά περίπτωση και όταν απαιτείται από κάποιο έργο.

Αλέξης Θεοδωρόπουλος, Μεταλλειολόγος Μηχανικός
Ο Α. Θεοδωρόπουλος είναι ιδρυτικό στέλεχος της Q4U. Αποφοίτησε από το Λεόντειο Λύκειο Πατησίων (1993) και στη συνέχεια σπούδασε στο ΕΜΠ και το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.
Έχει εργαστεί σε διάφορες θέσεις στις Υπηρεσίες και τη Βιομηχανία, όπως π.χ. ως Διευθυντής Marketing & Πωλήσεων σε εταιρεία παροχής βιοκλιματικών λύσεων (greenroofs design and construction), σε διάφορες θέσεις σχετικές με Διαχείριση & Έλεγχο Ποιότητας σε πολυεθνική εταιρεία παραγωγής τσιμέντου, αδρανών και λοιπών δομικών υλικών, καθώς και σε άλλες θέσεις σε βιομηχανίες - λατομεία μαρμάρου, κατασκευαστικές εταιρείες έργων διαχείρισης αποβλήτων κλπ
Ειδικεύεται σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος και ελέγχου ποιότητας, περιβαλλοντικές και λοιπές αδειοδοτήσεις ενώ έχει εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα Παραγωγής & Τεχνολογίας Σκυροδέματος & Δομικών Υλικών.

Εκπαίδευση:
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Δίπλωμα Μηχανικού Μεταλλείων - Μεταλλουργού
University of London, King's College, MSc in International Management
Lloyd's Register Quality Assurance, Πιστοποιημένος Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001
Lloyd's Register Quality Assurance, Πιστοποιημένος Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001
Πανεπιστήμιο Αθηνών – European Renewable Energy Centre Agency – Union Internationale Des Architectes, Επαγγελματικό Σεμινάριο με τίτλο ‘Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική σε Κτίρια Γραφείων’

Γλώσσες: Γαλλικά, Αγγλικά
Χρήστος Μυλωνάς, Οικονομικός Αναλυτής - Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Ο Χ. Μυλωνάς είναι συνεργάτης της εταιρείας από το 2008. Σπούδασε Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων στη Γαλλία και Χρηματοοικονομικά στην Αγγλία.
Έχει πολυετή εμπειρία ως σύμβουλος επιχειρήσεων με συμμετοχή σε σημαντικά έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει επίσης εργαστεί ως οικονομικός αναλυτής και σύμβουλος στρατηγικής και marketing σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα.
Ειδικεύεται σε θέματα οικονομικής ανάλυσης & financial planning, κοστολόγησης, επιχειρησιακής οργάνωσης, ανάπτυξης συστημάτων ποιότητας, business & marketing planning καθώς και σε project management μεγάλων έργων.

Εκπαίδευση:
Université Lille II, Licence "Αdministration Economique et Sociale"
Université Lille II, Maitrise "Administration et Gestion des Enterprises"
Brunel University, PGDip in Business Finance

Γλώσσες: Γαλλικά, Αγγλικά
Απόστολος Γιαννακόπουλος, Δικηγόρος
Ο Α. Γιαννακόπουλος αποφοίτησε από το Λεόντειο Λύκειο Ν. Σμύρνης (1991) και σπούδασε Νομικά στην Αθήνα και το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.
Εργάζεται για πολλά χρόνια στον τραπεζικό κλάδο και έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα τραπεζικού δικαίου και  δικαίου της κεφαλαιαγοράς.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω απασχόλησης, έχει επίσης πιστοποιηθεί για τη συμμετοχή του σε σεμινάρια οικονομικών της χρηματοδότησης (finance) και ανάλυσης περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων (environmental and social risk analysis) σε πιστωτικές και επενδυτικές διαδικασίες.
Παράλληλα, εξειδικεύεται σε θέματα Κοινοτικού και Ελληνικού Δικαίου Περιβάλλοντος (ατμόσφαιρα, ύδατα, διαχείριση αποβλήτων, μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, διοικητικές προσφυγές, δικαστική επίλυση διαφορών).
Έχει ιδιαίτερη εξοικείωση με  το Δίκαιο και την Πολιτική της Κλιματικής Αλλαγής (UN Convention του 1992, Πρωτόκολλο του Κιότο & εφαρμοσμένοι μηχανισμοί).

Εκπαίδευση:
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πτυχίο Νομικής
University of London, Queen Mary & Westfield College, LLM in International Business Law
Lloyd's Register Quality Assurance, Πιστοποιημένος Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001

Γλώσσες: Γαλλικά, Αγγλικά
Φωτεινή Σαφρά, Περιβαλλοντολόγος
Η Φ. Σαφρά σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Έχει εμπειρία σε εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών και στο σχεδιασμό μέτρων και εγκαταστάσεων προστασίας περιβάλλοντος και αντιρρύπανσης. Παράλληλα, ασχολείται με θέματα σήμανσης CE δομικών υλικών και με το σχεδιασμό συστημάτων Περιβαλλοντικής διαχείρισης, Ποιότητας κλπ.

Εκπαίδευση:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πτυχίο Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Lloyd's Register Quality Assurance, Πιστοποιημένος Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001
Lloyd's Register Quality Assurance, Πιστοποιημένος Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001
Lloyd's Register Quality Assurance, Μετάβαση στο πρότυπο ISO 9001:2015

Γλώσσες: Αγγλικά
Δημήτρης Γιακουμάκης, Μηχανικός Πληροφοριακών Συστημάτων
Ο Δ. Γιακουμάκης σπούδασε Πληροφορική στην Ουαλία και την Αγγλία.
Έχει εργαστεί σε διάφορες εταιρείες στην Αγγλία και την Ελλάδα, όπως στην έδρα του International Baccalaureate, όπου ασχολήθηκε με ανάπτυξη λογισμικού και ασφάλεια δικτύων, στις Informer SA και Temenos όπου ασχολήθηκε με ανάπτυξη και σχεδιασμό τραπεζικών πληροφορικών συστημάτων και λογισμικού κ.α. 
Ειδικεύεται σε θέματα ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας της Πληροφορίας και σε ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού.

Εκπαίδευση:
University of Manchester (UMIST)BSc in Information Systems Engineering
Glamorgan UniversityMSc in Information Security & Computer Crime

Γλώσσες: Αγγλικά
Βιδιάνος Ρούσσος, Μεταλλειολόγος Μηχανικός
Ο Β. Ρούσσος είναι συνεργάτης της εταιρείας από το 2008. Σπούδασε στο ΕΜΠ.
Έχει εργαστεί στην κατασκευή, ως επιβλέπων μηχανικός σε τεχνικά έργα (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ κλπ), ως μελετητής σε μεγάλα τεχνικά έργα (π.χ. μετρό Θεσσαλονίκης, μετρό Αθηνών, μετρό Κοπεγχάγης, Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος κλπ).
Ειδικεύεται σε ειδικά θέματα γεωτεχνικής μηχανικής (θεμελιώσεις, αντιστηρίξεις, σήραγγες κλπ)

Εκπαίδευση:
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Δίπλωμα Μηχανικού Μεταλλείων - Μεταλλουργού
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ΜSc in Design & Construction of Underground Works
University of Innsbruck, EURO - Summer School (Innsbruck/VIII): Tunneling Mechanics

Γλώσσες: Αγγλικά